เสาเข็มถือเป็นรากฐานสำคัญของตัวบ้านด้วยคุณสมบัติของเสาเข็มของ โครงการบ้านเดี่ยว Wisdom ที่ใช้เสาเข็ม ขนาด i22 ถึง 16ต้น ลงลึกถึงชั้นดินดาน จากคำบอกกล่าวนี้ทำให้มีคำถามอินบ็อกมาส่วนหนึ่งที่ตั้งคำถามกับทางเราว่า ดินดานคืออะไรลึกขนาดไหน วันนี้แอดมินเลยมาเฉลยข้อข้องใจ

ชั้นดินดานคืออะไร🪨

ดินดาน หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวแน่นทึบ หรือชั้นที่มีสารเชื่อมอนุภาคของดินมาจับตัวกันแน่นทึบ และแข็งเป็นแนวขนานกับหน้าดินที่ความลึกแตกต่างกันไปจนเป็นอุปสรรคต่อการซอนไซของรากพืช การไหลซึมของน้ำและการถ่ายเทอากาศ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช แต่ทว่าจากคุณสมบัติดังกล่าวส่งผลดีกับตัวบ้านแน่นอนค่ะ หากลงเสาเข็มถึงชั้นดินดาน แสดงว่าการบดอัดดินแน่นของชั้นดินดานช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของบ้านค่ะ

#โครงการบ้านเดี่ยววิสด้อม #ชัยอนันต์พร็อพเพอตี้

Loading...