#วันตรุษจีน ประจำปี 2567 นี้ ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลก ซึ่งถือเป็นวันสำคัญประจำปีสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนเช่นกัน โดยถือเป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ มีการทำความสะอาดบ้านเรือน เตรียมอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อต้อนรับเทพเจ้าและบรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว

โดยเราจะได้ยินกันบ่อยๆ ว่าวันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว เรามาดูกันดีกว่าว่าวันเหล่านั้นตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้าง

#วันจ่าย ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะออกไปจับจ่ายซื้อของ ทั้งอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อความสะดวกในการไหว้ในวันรุ่งขึ้น

#วันไหว้ ตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันที่ครอบครัวชาวจีนจะประกอบพิธีไหว้เทพเจ้า และบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

#วันเที่ยว ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันที่ครอบครัวจะพากันออกไปท่องเที่ยว เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ และขอพรจากคนเฒ่าคนแก่ โดยทั่วไปแล้ว ชาวจีนจะนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่ ไปไหว้ขอพรจากญาติผู้ใหญ่ ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และไปรับประทานอาหารมงคล

ขอบคุณที่มา : office mate

Loading...