สีผนังคงทนด้วยเทคนิคสกริมโค้ท

ผนังบ้านของโครงการบ้านเดี่ยว Wisdom เรียบเนียน และทนทานด้วยเทคนิค Skim coat โดยการ Skim coat มีคุณสมบัติดีดีดังนี้

Skim coat

🧱 สกิมโค้ทเป็นเทคนิคการฉาบตกแต่งผิวบางมีความเรียบเนียนสูง ไม่มีสวนผสมของทราย

🧱 สกริมโค้ทสามารถยึดเกาะซีเมนต์ได้ดี และยังสามารถปกป้องซีเมนต์ให้ทนต่อแดด ลม ฝน

🧱การสกริมโค้ทส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวและสีเทา จึงสามารถปล่อยเปลือยได้ ไม่จำเป็นต้องทาสีก็ได้

Loading...