ระบบไฟ

ตรวจเช็คโดยการเปิดปิดไฟให้ครบทุกจุด ว่าติดดี และแสงสว่างเพียงพอหรือไม่ ใช้ไขควงวัดไฟตรวจสอบปลั๊กต่างๆว่ามีกระแสไฟครบทุกจุด ตรวจสอบสายดินว่าที่โครงการได้มีเตรียมไว้ให้หรือไม่
.

ระบบน้ำ

ทดสอบเปิดปิดน้ำทุกจุด และเมื่อปิดน้ำแล้วดูว่ามิเตอร์น้ำวิ่งมั้ยเพื่อเช็คการรั่วไหลของน้ำ และในส่วนของจุดระบายน้ำให้ลองเทน้ำดูว่าระบายน้ำทำได้ดีหรือไม่

งานพื้น

ลองใช้เหรียญเคาะตามพื้นว่ามีจุดโปร่งหรือไม่ และใช้เท้าเปล่าลากไปตามพื้น เพื่อดูความเรียบร้อยของการปูพื้น

งานผนัง

เช็คสีว่าทาเรียบร้อยมั้ย หากมีวอลเปเปอร์ให้เช็คว่างานวอลเปเปอร์ติดเรียบร้อยทุกจุดหรือไม่

Loading...