#5ข้อดีของอิฐมอญแดง

อิฐมอญแดงเป็นหนึ่งของอิฐที่โครงการหมู่บ้าน Wisdom เลือกใช้โดยจะใช้อิฐนี้ก่อผนังในส่วนของห้องน้ำ มาดูกันดีกว่าว่าอิฐมอญแดงมีขอดีอะไร ทำไมเราจึงเลือกใช้

🧱 ทนแดดทนฝน

🧱 มีการยึดเกาะของเนื้อผิวได้ดี

🧱 แข็งแรง และมีความหนาแน่นสูง

🧱 ราคาถูก ผลิตได้ในไทย

🧱รับน้ำหนักการเจาะแขวนของผนังได้ดี

จากคุณสมบัติดังกล่าว ทางโครงการบ้านเดี่ยววิสดอมจึงเลือกใช้อิฐมอญแดงสำหรับก่อผนังในส่วนของห้องน้ำ

#โครงการบ้านเดี่ยววิสด้อม #โครงการบ้านเดี่ยว#โครงการบ้านเดี่ยวสมทรปรากา ร#โครงการบ้านเดี่ยวบางบ่อ

Loading...