ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ สังคมปัจจุบันการใช้เวลาอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัวเริ่มจะน้อยลง เช้าไปทำงาน ไปเรียน กลับถึงบ้านแยกย้ายห้องใครห้องมัน วันนี้แอดมินมีข้อแนะนำดีดี เพิ่มความอบอุ่นให้กับครอบครัว โดยการจัดห้องห้องทำงานของคุณพ่อคุณแม่ และห้องทำงานของคุณลูกไว้ภายในห้องเดียวกัน เพื่อความสะดวกหากลูกน้อยจะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการบ้าน และอาจจะมีฉากกันระหว่างโต๊ะ เมื่อต้องการความเป็นส่วนตัว
ลักษณะของห้องทำงานที่ดีควรเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
การจัดห้องทำงาน
📝 โต๊ะ เก้าอี้ นอกจากจะพิจารณาถึงความแข็งแรง ปลอดภัย และความสบายแล้ว หากมีสัดส่วนตามตำรา ความกว้าง ความสูง ก็จะเป็นมงคลแก่ผู้ใช้สอย
📝 ห้องทำงาน สำนักงาน จะต้องมีอากาศถ่ายเทที่ดี มีแสงสว่างที่เหมาะสมไม่มืดทึบ
📝 หากมีโซฟาในห้องทำงานควรหันออกไปทางประตู ไม่ควรนั่งหันหลังให้ประตู
📝 หากมีกระจกในห้องทำงาน ควรวางอยู่แนวข้างซ้ายหรือข้างขวาของโต๊ะทำงาน
📝 โต๊ะทำงานไม่ควรตั้งหันหลังให้ประตู
📝 โต๊ะทำงานไม่ควรอยู่ใต้คาน จะให้เกิดความรู้สึกถูกบีบกด ทำให้เสียสมาธิ และปวดศีรษะง่าย หากไม่สามารถย้ายตำแหน่งได้ ให้ติดตั้งฝ้าเพดานปิดไว้ทั้งหมด
📝 โต๊ะทำงานไม่ควรอยู่ใต้บันได นอกจากให้ความรู้สึกคล้ายถูกบีบกด เช่นเดียวกับการตั้งโต๊ะทำงานไว้ใต้คานแล้ว ยังไม่เป็นมงคลอีกด้วย
📝 โต๊ะทำงานไม่ควรหันตรงห้องน้ำ นอกจากจะทำให้เจ็บป่วยบ่อยแล้ว ยังจะรบกวนสมาธิจากคนเดินเข้าออกห้องน้ำตลอด วิธีแก้ไขคือ ตั้งฉากกั้นหน้าห้องน้ำ

Loading...